fıtraten


fıtraten
(A.)
[ ﺎﺕﺮﻄﻓ ]
yaratılıştan.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • fıtraten — zf., esk., Ar. fiṭraten Yaradılıştan Okuyup yazması da ötekilerden fazla, fıtraten de müsait. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FITRATEN — Yaradılıştan, fıtrî olarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yaradılıştan — zf. Doğumla beraber, yaradılıştan beri, doğuştan, kudretten, fıtraten Kumandan yaradılıştan yumuşak adam. Zorla suratsızlık olmuyor. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • AŞK — (Işk) Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme. * İttibâ . Alâka.(İnsanın mahiyeti ulviye; fıtratı, câmia olduğundan; binler envâ ı hâcât ile binbir esmâ i İlâhiyyeye herbir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUNTABI' — (Tab. dan) Yaradılışdan olan, fıtraten. * Basılmış, tab edilmiş, damgalanmış. * Hoş görülen, güzel …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜKERREM — Hürmet ve tâzim edilen. İkram olunmuş. Muhterem. Kerim olan.(İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan batıl eline gelir, Hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız, dalâlet başına düşer; hakikat zannederek… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • YASİN — Yâ Seyyid yâ insan gibi muhtelif manalar rivayet edilir. Şifredir Hazret i Peygamber in (A.S.M.) fıtraten, hilkaten, edeben ve ahlâken en yüksek olduğu herkesçe bilindiğinden bu isim kendisine verilmiştir. (Bak: Huruf ı mukattaa …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük